Thai Hair Center has provided healthcare since 1999

ผมร่วงเป็นหย่อมหรือผมร่วงเป็นกระจุกอันตรายไหม ?

ผมหายไปเป็นกระจุก ผมร่วงเป็นหย่อมๆ อันตรายไหม จะเป็นมะเร็งไหม

โพสต์ : โดย ทีมงานวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 18 ก.ค. 62 - ครั้งที่ 12

ดิฉันอายุ 25 ปี มีอาการผมร่วง เป็นวงที่ศีรษะบริเวณส่วนบนเป็นอยู่หย่อมเดียว ไม่มีอาการคันดิฉันเป็นอะไรคะ สาเหตุมาจากอะไร และมันจะกระจายไหมคะ
จากประวัติที่เล่ามาน่าจะเป็นผมร่วงเป็นหย่อม ๆ หรือที่เรียกว่า alopecia areata ลักษณะของผมร่วงแบบนี้จะร่วงเป็นวงกลมหรือเป็นส่วนหนึ่งของวง กลม อาจเป็นเพียงหย่อมเดียวหรือ 2-3 หย่อม หรือเป็นเกือบทั้งศีรษะเลยก็ได้ พื้นของวงที่มีผมร่วงอาจเป็นสีชมพูอ่อนๆ หรือเป็นสีของหนังศีรษะปกติ อาจเป็นกับขนบริเวณอื่นด้วยเช่น ขนคิ้ว หนวด เครา หรือขนที่ลำตัวด้วย
สาเหตุของโรคไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร แต่พบว่าเป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่ง (autoimmune condition) ทำให้เกิดมีภูมิคุ้มกันต่อต้านต่อเซลล์รากผมของตัวเองหรือขนของตนเอง พบมากขึ้นในกรณีที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโดยพบได้ประมาณ 10-20 % เทียบกับ 17% ในประชากรปกติ บางสมมุติฐานเชื่อว่าเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสบางชนิด แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน
พบได้มากที่สุดในคนอายุ 15 – 29 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะที่คือน้อยกว่า 50 % ของศีรษะ แต่พบว่ามี ประมาณ 7 % ของผู้ที่มีผมร่วงชนิดนี้ที่จะกลายไปเป็นผมร่วงทั้งหนังศีรษะได้ ส่วนใหญ่ผมร่วงทั้งศีรษะจะเกิดภายใน 6 เดือน หลังจากผมเริ่มร่วง และอาจพบร่วมกับผมร่วงศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ได้
มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ : โรคผมร่วงเป็นหย่อม ที่ควรทราบ

เคยได้ยินมาว่าผมร่วงชนิดนี้พบร่วมกับบางภาวะ มีภาวะอะไรบ้างคะ ที่สามารถพบร่วมกันได้
ภาวะที่พบร่วมได้มี

 1. ผื่นแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) พบร่วมได้ 9-26% โดยถ้าพบผื่นแพ้ผิวหนังร่วมด้วยถือว่าพยากรณ์ของโรคไม่ค่อยดี
 2. โรคด่างขาว (Vitiligo) พบร่วมได้ 1.8-3%
 3. โรคของต่อมไทรอยด์ (Thyroid disease) พบร่วมได้ 0.85-14.7%
 4. โรคของเส้นเลือดและคอลลาเจน (Collagen – vascular disease) พบได้ประมาณ 0.6-2%
 5. โรคกังวล (Anxiety) ภาวะทางจิต ผิดปกติเช่นซึมเศร้า , หวาดกลัว ร่วมได้ 17-22%
อาจพบว่ามีความผิดปกติของเล็บร่วมด้วยประมาณ 7- 50% โดยมักพบในผู้ที่มีผมร่วงเป็นหย่อมแบบรุนแรง ลักษณะของเล็บที่ผิดปกติ อาจเป็นแบบ เล็บเป็นหลุม เล็บหนาตัว มีเส้นสีขาวหรือสีแดงที่เล็บเป็นต้น

ผมร่วงเป็นวงเป็นหย่อมเป็นหลายๆวงมารวมกัน
 
รักษาได้อย่างไร มีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งไหมคะ?
โรคนี้ไม่เป็นอันตรายร้ายแรง และไม่มีความสัมพันธ์กลับโรคมะเร็งแต่อย่างใด แต่มักส่งผลเสียต่ออารมณ์และจิตใจ เนื่องจากทำให้สูญเสียบุคลิกภาพ สูญเสียความมั่นใจในการพบปะกับบุคคลอื่น ส่วนใหญ่มักหายเองภายใน 6 -24 เดือน แม้จะไม่ได้รับการรักษาเลย

กลับเป็นอีกได้หรือไม่ มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นการเกิด ?
อาจกลับเป็นใหม่ได้อีก มีการศึกษาโดยทำในผู้ที่ผมร่วงชนิดนี้ 736 คน พบว่ามีผู้ที่กลับเป็นซ้ำประมาณ 90% ภายใน 5 ปี ปัจจัยที่สามารถกระตุ้นการเกิดผมร่วงแบบนี้ ซึ่งพบประมาณ 15% ของผู้ป่วย คือ
 1. ภาวะความเจ็บป่วย เป็นไข้
 2. ยาบางชนิด
 3. การตั้งครรภ์
 4. อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
 5. ความเครียด ความกังวล หรือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตเกิดขึ้น แม้กระทั่งการฝันร้ายก็มีรายงานว่าทำให้เกิดได้

ผมร่วงเป็นวงเป็นหย่อมวงใหญ่ยังขยายตัวไม่หยุด
 
แนวทางการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ คือ
 1. การรักษาส่วนใหญ่นิยมใช้คอติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) มีทั้งในรูปของยาทาเฉพาะที่ ยากิน และยาฉีดเข้าผิวหนังบริเวณที่ผมร่วง แม้จะขึ้นได้ประมาณ 90% ของผู้ที่รักษาและขึ้นภายใน 4-6 สัปดาห์หลังได้รับการรักษา และคงอยู่ประมาณ 3 เดือน หลังหยุดการรักษา
 2. การใช้ยาไมนอกซิดิลแบบเฉพาะที่ นิยมใช้ความเข้มข้นที่ 5% บริเวณที่มีผมร่วงวันละ 2 ครั้ง พบว่าการได้ผลประมาณ 8-45% และจะเริ่มเห็นผลหลังการใช้ 12 สัปดาห์ แต่จะต้องใช้ต่อเนื่องไปอีก ผลข้างเคียงของยาตัวนี้คือทำให้เกิดขนดกทั่วร่างกายแม้จะเป็นแบบยาทาภายนอก (พบประมาณ 5% ) และระคายเคือง ( พบประมาณ 7%)
 3. การใช้ยาอิมมูโนเฉพาะที่ (Topical immunotherapy) ได้ผลประมาณ 30-50% แต่ผลการรักษาค่อนข้างช้า คือ เริ่มเห็นผลการรักษาที่ 12 เดือนหลังการรักษา และการกลับเป็นซ้ำสูงถึง 63 %
 4. แอนทราลิน (Anthralin) ใช้ความเข้มข้น 0.2- 1% ผลการรักษาแตกต่างกันตั้งแต่ 20-75% จะเริ่มเห็นผลการรักษาที่ประมาณ 11 สัปดาห์ขึ้นไป
นอกจากนี้ยังมีการรักษาอื่นๆ อีกเช่น การใช้แสง PUVA, การให้เคมีบำบัดชนิดกินหรือฉีดซึ่งจะใช้การรักษาวิธีใดที่เหมาะสมควรพบแพทย์ก่อน การเลือกการรักษาควรเลือกจากวิธีการที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าเป็นลำดับต้นก่อนในการเลือกการรักษา

 
โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ หรือผมร่วงเป็นกระจุก ไม่ทำให้เกิดมะเร็งหรือโรคร้ายแรงใดๆ ไม่ติดต่อไปยังคนรอบข้าง ไม่ใช่เอดส์ ไม่ใช่มะเร็ง ไม่ใช่เชื้อราที่หนังศีรษะ สามารถหายเองได้ การรักษาหรือการมาพบแพทย์เป็นเพียงการจำกัดการลุกลามของโรคและให้โรคหายเร็วยิ่งขึ้น เพราะกรณีที่ปล่อยให้หายเองจะใช้เวลานานถึง 6-24 เดือน หรือในรายที่มีขนตามร่างกายร่วงร่วมด้วย หรือมีผมร่วงกระจายทั่วศีรษะ อัตราการหายเองจะต่ำมาก ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ มีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคนี้เข้ามารับการรักษาทุกวันอย่างน้อยวันละ 1-2 ราย มีหลากหลายอายุ ทั้งเด็กโตไปจนถึงผู้สูงอายุ ...อ่านรายละเอียดของโรคผมร่วงเป็นหย่อมเพิ่มเติมที่... โรคผมร่วงเป็นวง
 

- โรคผมร่วงเป็นหย่อม ๆ
- สารพันปัญหาเกี่ยวกับผมร่วง
- สาเหตุหลักของอาการผมร่วง
- ชนิดของอาการผมร่วง

 
 
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่
เวลาทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
คลินิกเปิดทำการ วันอังคารถึงเสาร์
เวลาทำการ 11.00-17.00 น.
หยุดทำการ วันอาทิตย์และจันทร์


เทศกาลสงกรานต์หยุด 10 วัน
ตั้งแต่ อ. 9 เม.ย. 67 - พฤ. 18 เม.ย. 67
เปิดทำการปกติ ศ. 19 เม.ย. 67


ส. 6 เม.ย. 67 วันจักรี เปิดปกติ
พ. 1 พ.ค. 67 วันแรงงาน เปิดปกติ
ส. 4 พ.ค. 67 วันฉัตรมงคล เปิดปกติ
ศ. 10 พ.ค. 67 วันพืชมงคล เปิดปกติ
พ. 22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา เปิดปกติ

โปรดโทรตรวจสอบก่อนเดินทางมาตรวจ
02-4460875, 086-8522337


ทางคลินิกไม่มีบริการส่งยาทางไปรษณีย์

  อ. - ส.     11.00 - 17.00 น.
 อา. และ จ.     หยุดทำการ

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.00 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ภาพรวมปัญหาผมร่วงผมบาง

ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- จุดเริ่มต้นของผู้ที่มีผมร่วง
- เคล็ดลับในการลดปัญหาหนังศีรษะมัน
- ผมร่วงกับอาหารที่ควรและไม่ควร
- เคล็ดลับในการดูแลผมมัน
- แชมพูในผู้ที่มีผมมัน
- หนังศีรษะมันทำให้ผมร่วง ?
- สาเหตุผมบางในผู้หญิง
- แก้ปัญหาผมบางในผู้หญิง
- ยาปลูกผมที่ใช้ในผู้หญิง
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
- แก้ผมร่วงด้วยธรรมชาติ
- สมุนไพรลดผมร่วง ?
- เคล็ดลับดูแลผมช่วงร้อน
- ป้องกันศีรษะล้านก่อนวัย
- ไบโอตินกับภาวะผมร่วง
- แชมพูรักษาผมร่วง
- สถิติที่เกี่ยวกับเส้นผม
- สาเหตุของผมร่วงในผู้ชาย
- อาหารกับผมร่วง
- สุดยอดอาหารสำหรับผม
- ผมบางจะจัดทรงอย่างไร?
- ความผิดปกติของเส้นผม
- ดิฉันจะหัวล้านเหมือนพ่อไหม?
- สาเหตุของผมมันหรือหนังศีรษะมัน
- ป้องกันแก้ปัญหาผมมันได้อย่างไร?
- วิธีเลือกใช้แชมพูสำหรับผมมัน
- ยาคุมกำเนิดทำให้ผมร่วงได้หรือไม่?
- เลือกใช้แชมพูอย่างไรเมื่อมีอาการผมร่วง ?
- ยาฟีเนสเตอร์ไรด์มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง?
- ผมร่วงเป็นหย่อม หายไปเป็นกระจุก ทำไงดี ?
- อาหารและโภชนาการสำหรับคนผมร่วงผมบาง
- เก็บตกสารพันปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมบาง
- ผมร่วงเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไรบ้าง