Thai Hair Center has provided healthcare since 1999

โรคผมร่วงเป็นหย่อม ๆ (Alopecia Areata)

โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ

โรคผมร่วงเป็นหย่อม ๆ ผมร่วงเป็นวงๆ หรือผมร่วงเป็นกระจุก (Alopecia Areata) ทำให้เกิดผมร่วงเป็นวงขนาดเล็ก พบเป็นเพียงหย่อมเดียวหรือหลายหย่อมก็ได้ เป็นโรคที่เกิดจากความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ร่างกายเกิดมีภูมิคุ้มกันไปทำลายรากผมตัวเอง จึงกดและหยุดการเจริญของรากผม ทำให้ผมร่วง ลักษณะของหนังศีรษะที่ผมร่วงจะไม่มีการอักเสบ ปัจจัยที่มีผลกระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้แก่ ความเครียด, พันธุกรรม, การพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถติดต่อได้ ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่อาจลุกลามเป็นมากขึ้น จากวงเล็กๆ อาจขยายเป็นวงใหญ่ขึ้นจนเป็นทั่วศีรษะได้และอาจมีขนคิ้ว ขนตาหรือหนวดเคราร่วงเป็นวงร่วมด้วยได้ ผมร่วงชนิดนี้พบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย
ผมร่วงชนิดนี้ไม่ได้เป็นอาการของโรคร้ายแรงอะไร สามารถพบได้ในผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วๆ ไป แต่อาจมีความเสี่ยงของโรคเหล่านี้สูงกว่าคนทั่วไป ได้แก่ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, หอบหืด และโรคที่เกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันแปรปรวนอื่น ๆ เช่น โรคไทรอยด์, โรคด่างขาว, โรคเอสแอลอี (SLE)
มี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคผมร่วงเป็นหย่อม ที่ควรทราบ

เรื่องผมร่วงเป็นหย่อมๆ เป็นดวงๆ หรือเป็นวงๆ นี้: ถึงแม้จะไม่มีอันตรายร้ายแรงใดๆ สามารถหายเองหรือทุเลาได้เอง ทางไทยแฮร์เซ็นเตอร์ ก็ยังมีผู้ที่เข้ามารับการรักษาด้วยเรื่องผมร่วงเป็นวงๆ เช่นนี้ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ราย และทางไทยแฮร์ฯ ได้ทำสถิติไว้พบว่าอัตราการหายของผู้เข้ารับการรักษากับการไม่รักษานั้นแตกต่างการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ อัตราการหายของผู้เข้ารับการรักษา ประมาณร้อยละ 75 จะหายเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 4 เดือน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รักษา อัตราการหายเฉลี่ยอยู่ที่ 6 - 24 เดือน และนอกจากนี้แล้ว ระหว่างการรักษายังพบว่า อัตราการกระจายของโรคไปเกิดเป็นวงอื่นหรือหย่อมอื่น ลดลงเหลือ ร้อยละ 5
ในผมร่วงเป็นหย่อมในขณะที่เป็นและไม่ได้รับการรักษา มีโอกาสที่รอยโรคจะกระจายหรือไปเกิดอีกหย่อมหรือหลายๆหย่อม มีถึง ร้อยละ 20
 

รักษาผมร่วงชนิดนี้ได้หรือไม่ ?

คำตอบคือ ได้ 50 % ของผู้ที่มีผมร่วงชนิดนี้ ผมจะกลับขึ้นได้ใหม่เองภายใน 1 ปี ถึงแม้จะไม่ได้รับการรักษาใด ๆ เลย 90% ของผู้ที่มีผมร่วงชนิดนี้สามารถรักษาให้หายได้ และอีก 10% พบได้ว่าผมไม่ขึ้นใหม่อีกเลย ในบางรายอาจพบได้ว่าผมที่ขึ้นใหม่กลับร่วงได้อีก ระยะเวลาที่เกิดผมร่วงนี้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าผมจะขึ้นใหม่หรือจะร่วงไปเมื่อใด ในบางคนอาจเป็นครั้งเดียวหรือในบางคนอาจมีอาการผมร่วงและขึ้นใหม่เป็นๆ หายๆ ได้ ผมที่ร่วงสามารถขึ้นใหม่จนเป็นปกติได้ แม้ในผู้ที่มีอาการร่วงทั้งหนังศีรษะ (Alopecia Totalis) หรือร่วงทั้งผมและขนร่วมกัน ผมที่ขึ้นใหม่บางครั้งอาจมีสีขาวและเปราะบาง แต่จะกลับมีสีและสภาพเดิมได้ในเวลาต่อมา ในกลุ่มที่มีผมร่วงทั้งศีรษะและมีขนที่อื่นทั่วร่างกายร่วงร่วมด้วย (Alopecia Universalis) ผลการรักษาจะไม่ค่อยดีนัก หรือในบางรายที่ระบบภูมิคุ้มกันสร้างออกมาผิดปกติมากๆจะไปกัดกร่อนเอาผิวหน้าของเล็บมือเล็บเท้า ทำให้มีผิวไม่เรียบหยักเป็นคลื่น จะเป็นทุกนิ้วหรือนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้

ภาพผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia Areata) รูปแบบต่างๆ

ผมร่วงเป็นวงในผู้หญิงกลางศีรษะ

ผมร่วงเป็นวงเป็นมากหลายวงมาต่อกันจนเป็นบริเวณกว้าง

ผมร่วงเป็นวงในผู้ชายเป็นหลายวงขนาดต่างๆกัน

หนวดเคราร่วงออกเป็นวง

Alopecia areata โรคผมร่วงเป็นวงเดียว วงใหญ่

Alopecia areata ผมร่วงเป็นวงๆ หลายวงมารวมกันเกือบเป็นวงใหญ่

Alopecia Totalis ที่ผมร่วงทั้งศีรษะ

Alopecia areata ที่มีปัญหาผิวเล็บขรุขระร่วมด้วย

ผมร่วงเป็นหย่อมๆ รักษาได้อย่างไร ?

การรักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ จะช่วยกระตุ้นให้ผมมีการขึ้นใหม่ในบริเวณที่ร่วงได้เร็วและดีกว่าการปล่อยให้หายเองแบบตามธรรมชาติ ในขณะที่อาจพบว่ามีวงของผมที่ร่วงใหม่เกิดขึ้นได้ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินไปของโรค การหายของโรคนี้เกิดขึ้นโดยร่างกายเองเท่านั้น ที่จะหยุดภาวะความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันที่ไปทำลายต่อรากผม ผมจึงจะหยุดร่วง ดังนั้นการใช้ยาจึงต้องใช้อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าภาวะดังกล่าวนี้ดีขึ้น หากหยุดยาก่อน ผมที่ขึ้นจากการกระตุ้นของยาอาจร่วงหลุดไปได้เช่นกัน ยาที่ใช้ในการรักษาได้แก่

  1. ยาสเตียรอยด์ (Corticosteroids)
    มีฤทธิ์ลดการอักเสบและกดการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการใช้ทั้งในรูปของยาทาเฉพาะที่, ยากิน และยาฉีดเฉพาะที่เข้าใต้ผิวหนังบริเวณที่มีผมร่วง สเตียรอยด์ที่นิยมใช้ได้แก่ Clobetasol หรือ Fluocinonide และที่อยู่ในรูปของยาทาหรือยาฉีดเฉพาะที่ ในรูปของยาฉีดมักใช้เมื่อผมร่วงเป็นหย่อมเล็กที่บริเวณหนังศีรษะหรือร่วงที่บริเวณคิ้วหรือหนวด การฉีดจะต้องฉีดทุก ๆ 2 – 6 สัปดาห์ ถ้าเป็นในระยะแรกอาจรักษา โดยการใช้ยาสเตียรอยด์บริเวณที่หลุดร่วง อย่างไรก็ตามการทายาเพียงอย่างเดียวอาจได้ผลไม่ดีนัก เนื่องจากการดูดซึมของยาผ่านบริเวณหนังศีรษะจนถึงระดับของรากผม อาจน้อยกว่าปริมาณของยาที่ต้องการในการรักษา การรักษาจะเริ่มเห็นผลเมื่อใช้ยาต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน การใช้ยาสเตียรอยด์ในรูปของยากินได้ผลดีในการลดผมร่วง แต่อาจพบผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ เนื่องจากต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานานจนกว่าโรคจะสงบเอง หากหยุดยาก่อนผมจะกลับมาร่วงใหม่ได้ ดังนั้นจึงนิยมใช้ในกรณีที่มีผมร่วงเป็นวงกว้าง หรือมีขนร่วงร่วมด้วย หรือใช้ในช่วงระยะแรกในการรักษา ร่วมกับยาทา
  2. ยาทาไมนอกซิดิล 5% (Topical minoxidil 5% solution)
    สามารถกระตุ้นผมขึ้นใหม่ได้ การใช้จะใช้ทาบริเวณที่ร่วงได้ทั้งที่หนังศีรษะ, หนวด, เครา, คิ้ว วันละ 2 ครั้ง สามารถใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การขึ้นใหม่ของผมจะเริ่มสังเกตเห็นได้เมื่อใช้ยาต่อเนื่องไปประมาณ 3 เดือน
  3. แอนทราลิน (Anthralin)
    เป็นผงถ่านสังเคราะห์ มีฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของภูมิคุ้มกันที่บริเวณผิวหนัง การใช้ทาไว้บริเวณที่มีผมร่วง 20 – 60 นาที แล้วล้างออก เพื่อป้องกันไม่ให้หนังศีรษะเกิดภาวะระคายเคือง ในบางครั้งอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันในการรักษาผมร่วงเป็นหย่อม ๆ

 
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่
เวลาทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
วันบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันบรมราชาภิเษก หยุด 1 วัน จ. 6 พ.ค. 62

วันพืชมงคล พฤ. 9 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันวิสาขบูชา ส. 18 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา จ. 3 มิ.ย. 62 เปิดปกติ

วันอาสาฬหบูชา อ. 16 ก.ค. 62 เปิดปกติ

วันเข้าพรรษา พ. 17 ก.ค. 62 เปิดปกติ

ชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10 จ. 29 ก.ค. 62 เปิดปกติ

วันแม่ จ. 12 ส.ค. 62 เปิดปกติ

  จ. - ศ.     11.00 - 17.30 น.
         ส.     10.00 - 17.30 น.
       อา.     หยุด

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.30 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ภาพรวมการรักษาผมร่วงผมบาง

ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- จุดตั้งต้นของผู้ที่มีผมร่วง
- สาเหตุของภาวะผมร่วง
- ผมร่วงกับยาคุมกำเนิด
- ผมร่วงเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไร
- น้ำมะพร้าวกับคนศีรษะล้าน
- เคล็ดลับเพื่อช่วยลดปัญหาผมร่วง
- สภาพหนังศีรษะกับอาการผมร่วง
- เคล็ดลับในการลดปัญหาหนังศีรษะมัน
- การใช้แชมพูในผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะมัน
- ยาปลูกผมในผู้หญิง
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
- วิธีแก้ปัญหาผมร่วงโดยวิธีธรรมชาติด้วยตนเอง
- ลดผมร่วงด้วยสมุนไพรและอาหารธรรมชาติ
- เคล็ดลับการดูแลรักษาผมในหน้าร้อน
- กฎเหล็ก 6 ข้อเพื่อป้องกันศีรษะล้านก่อนวัย
- ผมร่วงกับอาหารที่ควรและไม่ควร
- 12 ชนิดอาหารสำหรับผมร่วง
- จัดแต่งทรงผมสำหรับคนผมบาง
- ความผิดปกติเรื่องรูปร่างของเส้นผม
- รักษาผมร่วงด้วยสมุนไพรไทย
- วิธีป้องกันผมแตกปลาย
- ศัลยกรรมปลูกผมมีผลแทรกซ้อนอย่างไร
- ก่อนปลูกผมด้วยวิธีศัลยกรรมต้องอ่าน