Thai Hair Center has provided healthcare since 1999

ปัญหาผมร่วงและคำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องผมร่วงและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยารักษาผมร่วงที่ควรทราบ

คำถามต่างๆที่รวบรวมมาในหมวดนี้ เป็นคำถามที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์การรักษาของแพทย์ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ คำตอบและแนวทางการปฏิบัติตัวเป็นเพียงคำแนะนำในเบื้องต้นจากประสบการณ์ของไทยแฮร์เซ็นเตอร์เท่านั้น

คำถามเกี่ยวกับการรักษาและยาปลูกผม

ยาที่กินของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ทำให้ผมร่วงมากขึ้นหรือไม่?
การรักษาของไทยแฮร์เซ็นเตอร์เป็นการรักษาแบบผสมผสาน ทั้งยากิน แชมพูยา และซีรั่ม ในบางรายหลังการรักษาไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ อาจจะวิตกว่ามีผมร่วงมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุได้ 3 ประการคือ

 1. เป็นความบังเอิญที่ประจวบเหมาะกับรอบของการร่วงของผมแบบปกติ (หรือที่เรียกว่า ผมผลัดเซลล์) แต่เนื่องจากรากผมที่ยังไม่ได้รับการรักษามีความอ่อนแอมากจึงมีผมร่วงออกมามากจนน่าวิตก
 2. เป็นผลมาจากซีรั่ม ของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ที่ใช้ หรือแชมพู ที่ใช้ เนื่องจาก ในบางคนมีภาวะหนังศีรษะมันมาก แชมพูและซีรั่มของไทยแฮร์ฯ จะละลายไขมันที่อยู่บริเวณโดยรอบรากผม เพื่อลดปัญหาหนังศีรษะมันทำให้รากผมที่มีแนวโน้มที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วหลุดร่วงออกมา
 3. ในผู้ที่มารับการรักษาบางรายอาจจะได้รับยาในกลุ่มขยายหลอดเลือดที่หนังศีรษะเพื่อเพิ่มออกซิเจนและ สารอาหารที่สำคัญให้แก่รากผม นี่อาจจะเป็นสาเหตุให้ผมร่วงมากขึ้นจนน่าตกใจ
* ไม่ว่าสาเหตุของผมร่วงมากขึ้นช่วงระหว่างการรักษาจะเป็นมาจากสาเหตุใดก็ตาม โปรดมั่นใจว่าระหว่างการรักษาถ้าผมร่วงมากไม่ต้องวิตกจะเป็นการร่วงชั่วคราวประมาณ 3 สัปดาห์ เพราะว่าจะยังมีผมใหม่ขึ้นมาทดแทนบริเวณรากผมเดิมที่ร่วงออกไปและรากผมที่เกิดขึ้นใหม่จะแข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่า

ยาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้มีผลข้างเคียงในระยะยาวหรือมีการสะสมของยาหรือไม่ ?
ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่าผู้ที่มารับการตรวจรักษาเรื่องผมร่วงที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ จะได้รับยากิน แชมพู และซีรั่มไม่เหมือนกันในแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของหนังศีรษะ ความรุนแรงของอาการผมร่วง และรูปแบบบริเวณที่ผมร่วง ซึ่งทั้งหมดประเมินได้จากการที่แพทย์ตรวจสภาพหนังศีรษะและเส้นผม
* แต่สามารถกล่าวโดยสรุปว่าหากใช้ยาตามคำแนะนำ ไม่ใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำ ยาทั้งหมดที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้รักษาอยู่นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยสูงมาก ตั้งแต่ใช้มากว่ายี่สิบปียังไม่เคยมีผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใด ส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่อันตราย อาทิ

 • คันตามตัวเล็กๆน้อย มักเป็นหลังจากกินยาไปได้ 1/2-1 ชั่วโมง อาการเหล่านี้ไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้น บางครั้งอาการหายไปเอง ในกรณีที่เป็นเกือบทุกครั้งหลังกินยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อปรับเปลี่ยนยาต่อไป
 • ตึงๆ บริเวณหนังศีรษะในระยะ 7-10 วัน แรก และอาการจะทุเลาไปเอง
 • เจ็บตึงเต้านมสำหรับผู้ชาย บางรายอาการคล้ายกับเด็กหนุ่มนมแตกพาน เนื่องจากยาบางตัว เลียนแบบ และทำงานโดยการปรับสมดุลย์ของฮอร์โมนเพศชาย ทั้งนี้ยาไม่มีผลในเรื่องที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง (Sexual Dysfunction)
 • พบว่าในบางรายที่มีความเครียดเป็นทุนรอนเดิมอยู่ หรือมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง เบาหวาน และ อายุมากกว่า 40 ปี อาจจะมีผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลงเล็กน้อย (Sexual Desire) ในกลุ่มนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นผลมาจากยาหรือไม่หรือเป็นอุบัติการณ์ร่วมโดยบังเอิญ ทั้งหมดพบว่าเป็นเพียงชั่วคราวอาการจะหายไปเองแม้แต่ในระหว่างรักษาอยู่ ไม่จำเป็นต้องหยุดยา พบประมาณ 8 ใน 1000 ราย
 • ในกรณีที่อาการผมร่วงบางเป็นมากในผู้ชายและประเมินแล้วสาเหตุมาจากเรื่องพันธุกรรมเป็นหลัก ผู้เข้ารับการรักษาอาจจะได้รับยาในกลุ่ม Block ฮอร์โมนเพศชายที่เป็นสาเหตุหลักทำให้ผมเส้นเล็กลงและผมบาง เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่ไม่พึงประสงค์คือ ความใส่ใจเรื่องเพศสัมพันธ์จะมีน้อยลง (Loss of Interest in Sex) หรือบางรายอาจจะมีปัญหาในการแข็งตัวของอวัยเพศทำให้เป็นอุปสรรคต่อการมีเพศสัมพันธ์ ผลข้างเคียงนี้มีอุบัติการณ์ในการเกิดประมาณ 2-5% ความหมายคือ คนที่ได้รับยากลุ่มนี้ 100 คน มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงนี้ 2-5 คน หากเป็นอุปสรรคมากแนะนำให้แจ้งแพทย์เพื่อหยุดยาตัวนี้ ซึ่งหลังหยุดยาประมาณ 6-18 เดือน ทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ
 • ผมร่วงมากในระยะแรก 15-20 วัน ของการรักษา ซึ่งจะมีผมใหม่ขึ้นมาทดแทนผมที่ร่วงออกไปอย่างแน่นอน

รักษาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ เมื่อแพทย์ปรับขนาดยาขึ้น ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ ค่าใช้จ่ายที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ จะไม่มากขึ้นกว่าครั้งแรกที่มารับบริการ ไม่ว่าแพทย์จะปรับยาเพิ่มขึ้นขนาดใดก็ตาม โดยการรักษามาตรฐานของเราผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับ

 1. แชมพูยากระตุ้นขนอ่อน เพิ่มเลือดไปหล่อเลี้ยงหนังศีรษะ
 2. ซีรั่มเสริมความแข็งแรงให้รากผมและลดหนังศีรษะมัน บางรายจะได้แชมพูเข้มข้นสูง สระเสริมแชมพูหลักแทนซีรั่มหยอด
 3. ยารับประทาน 3 ชนิด ปริมาณ สำหรับ รับประทานได้ 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายจะเท่าเดิมทุกครั้ง ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ : รายละเอียด : ค่ารักษาผมร่วง

คำถามเกี่ยวกับผลการรักษา

เมื่อหยุดยาของไทยแฮร์เซ็นเตอร์แล้วผมจะกลับมาร่วงมากกว่าเดิมหรือไม่ ?
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าสาเหตุของผมร่วงผมบางมาจากกรรมพันธุ์ การรักษาที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นการรักษาประคับประคองประวิงเวลาไม่ให้ เข้าสู่ภาวะศีรษะล้านถาวร เร็วกว่าวัยอันควรเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรักษาให้หายขาดแบบถาวร จะมีอยู่เพียงวิธีเดียวที่ยอมรับกันว่าผลการรักษาคงถาวรหากทำในมือผู้เชี่ยวชาญจริงคือ ศัลยกรรมปลูกผม เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนที่ควบคุมกำกับฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ก็เช่นเดียวกัน เรามีเป้าหมายยืดอายุเส้นผม และคงสภาพไว้บนศีรษะให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยและจะแนะนำกันในระหว่างการรักษา แต่ทั้งนี้เราก็ไม่แนะนำให้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องไปตลอด จากข้อมูลทางวิชาการที่เรามีอยู่ แม้ยาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้อยู่จะมีความปลอดภัยสูงมาก เราก็ไม่แนะนำให้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 2 ปีครึ่ง (30 เดือน) โดยเฉลี่ยตามข้อมูลที่มีอยู่ มีผู้ใช้ต่อเนื่อง นานสุด 40 เดือน หลังจากหยุดยาสามารถคงสภาพเส้นผมไว้ได้ ถึง 18 เดือน จึงกลับมามีปัญหาเรื่องผมร่วง ผมบาง ผมเส้นเล็กลงอีกครั้ง และผมจะกลับคืนสู่สภาพเดิมตามสภาพที่ควรจะเป็น เท่าอายุขนาดนั้น (อายุมากขึ้นเซลล์รากผมจะเสื่อมตามอายุอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ในคนอายุมากจะมีผมบางเป็นเรื่องปกติ แม้จะไม่มีกรรมพันธุ์ผมบาง) เฉลี่ยใช้เวลา 18 เดือน หลังหยุดการรักษาหรือหยุดยาแบบสิ้นเชิง (ความหมายตรงนี้คือหากใช้ยามานานจนเส้นผมมีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับหนึ่งเมื่อหยุดยาผมจะกลับมาร่วงอีกจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้าที่จะหยุดยา หากใช้ยามานานมาก กว่าที่ผมจะกลับมาร่วงอีกก็จะยาวนานยืดออกไป)
* ข้อแนะนำ การรักษาด้วยวิธีที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้อยู่ ได้รับการยอมรับแล้วว่า เป็นการคงสภาพรากผมให้คงอยู่ ดีกว่าการปล่อยให้ เซลล์รากผมเสื่อมไปอย่างถาวร ซึ่งเมื่อนั้นจะไม่สามารถฟื้นฟูรากผมได้อีกเลย

คำถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวและอาหารการกิน

มีข้อห้ามอะไรที่สำคัญในผู้ที่เคยมีหรือกำลังมีอาการผมร่วง ?
ข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ได้แนะนำมาโดยตลอดคือ

 1. ในคนที่มีหนังศีรษะมันมากควรใช้แชมพูสระเสริมเข้มข้นสูงของไทยแฮร์ฯ ที่จ่ายให้ไปอย่างเคร่งครัด เพื่อการรักษาที่ได้ผลดียิ่งขึ้น
 2. ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีในการแต่งรูปทรงผม อาทิ เจล, แว็กซ์, น้ำมันแต่งผม อนุโลม ได้แต่เพียง มูสซ์
 3. ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีกับหนังศีรษะ ไม่ว่าจะเป็น ย้อม, โกรก,ยืด, ดัด ข้อนี้ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. การใช้ไดร์เป่าผม ไม่ควรใช้ลมร้อน ควรใช้ลมเย็นปกติ
 5. การว่ายน้ำในสระคลอรีนเป็นอันตรายอย่างมากต่อรากผมแนะนำให้ว่ายน้ำในสระกรดเกลือจะดีกว่า
 6. สามารถสระผมได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 7. ผู้ที่มีหนังศีรษะอักเสบไม่ควรสระผมด้วยน้ำอุ่น ควรใช้น้ำอุณหภูมิห้อง
 8. ไม่ควรใช้ครีมนวดผม เพราะจะทำให้การรักษาหนังศีรษะมัน ทำได้ยากขึ้น
 9. กรณีที่มีรังแคร่วมและใช้แชมพูอื่นที่รักษารังแคได้ดี ให้ใช้แชมพูเดิมต่อ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนที่เหลือให้ใช้แชมพูยา ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ให้ไป
 10. การกินอาหารเสริมหรือวิตามินร่วม ไม่ใช่ข้อห้าม แต่พึงระวัง วิตามินเอ และวิตามินอี ในปริมาณที่เกินขนาดเพียงเล็กน้อย ทำให้ผมร่วงมากขึ้นอย่างง่ายดาย อาหารสำหรับผู้ที่มีผมร่วง
 11. อาหารที่มันมากไป และอาหารที่เค็มจัดทำให้ผมร่วงมากขึ้น ส่วนอาหารที่เผ็ด ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าทำให้ผมร่วงมากขึ้น
 12. การใช้หวีซี่ห่างๆช่วยยืดอายุของรากผมได้อีกทั้งปลายซี่ที่มนยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่หนังศีรษะ
 13. การนวดคลึงหนังศีรษะไม่ใช่ข้อห้าม แต่ไม่ควรทำมากไปในคนที่มีหนังศีรษะมัน ที่ยังควบคุมไม่ได้ เพราะการนวดจะกระตุ้นให้ต่อมไขมันสร้างไขมันออกมามากขึ้น
 14. อาหารประเภทโปรตีนจากพืชตระกูลถั่ว (Soy Protein) ในปริมาณที่สูงมากๆ สามารถทำให้ผมร่วงน้อยลง และผมดกขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาทิ น้ำนมถั่วเหลืองในปริมาณที่สูงมากๆ (วันละ 1/2-1 ลิตร)
 15. หากดื่มแอลกอฮอล์ ควรพอประมาณเพราะแอลกอฮอล์ที่สูงทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุที่สำคัญต่อการเติบโตของเส้นผมได้ลดลง เช่น สังกะสี (Zinc), วิตามินซี (Ascorbic acid), วิตามินบี, โฟลิค (ช่วยในเรื่องความเข้มของเลือด)
 16. บุหรี่เป็นภัยอันร้ายกาจ ขัดขวางการเจริญเติบโตของเส้นผม ลดปริมาณออกซิเจนและเลือดที่จะไปเลี้ยงรากผม
 17. สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมได้เพิ่มเติม บทความผมร่วง

 
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่
เวลาทำการของคลินิกปลูกผม
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
คลินิกเปิดทำการ วันอังคารถึงเสาร์
เวลาทำการ 11.00-17.00 น.
หยุดทำการ วันอาทิตย์และจันทร์


เทศกาลสงกรานต์หยุด 10 วัน
ตั้งแต่ อ. 9 เม.ย. 67 - พฤ. 18 เม.ย. 67
เปิดทำการปกติ ศ. 19 เม.ย. 67


ส. 6 เม.ย. 67 วันจักรี เปิดปกติ
พ. 1 พ.ค. 67 วันแรงงาน เปิดปกติ
ส. 4 พ.ค. 67 วันฉัตรมงคล เปิดปกติ
ศ. 10 พ.ค. 67 วันพืชมงคล เปิดปกติ
พ. 22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา เปิดปกติ

โปรดโทรตรวจสอบก่อนเดินทางมาตรวจ
02-4460875, 086-8522337


ทางคลินิกไม่มีบริการส่งยาทางไปรษณีย์

  อ. - ส.     11.00 - 17.00 น.
 อา. และ จ.     หยุดทำการ

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.00 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ผมร่วง ผมบาง แก้ปัญหาทันที

ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง