Thai Hair Center has provided healthcare since 1999

ค่าใช้จ่ายรักษาผมร่วง ผมบาง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการรักษาผมร่วง ผมบาง ราคาค่ายาปลูกผม

การรักษาผมร่วงผมบางของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ เป็นการรักษาแบบผสมผสานอยู่บนหลักพื้นฐานของ นาโนเทคโนโลยี โดยใช้ยารับประทาน ร่วมกับการใช้ยาภายนอกในรูปแบบของแชมพูยาป้องกันผมร่วงและซีรั่มหรือโลชั่นทาบริเวณหนังศีรษะ

มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

ผู้ที่มารับการรักษาแต่ละรายจะได้ยาไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาพปัญหาของแต่ละราย อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายทุกรายจะเท่ากัน คือ ยาทั้งหมด 1 ชุด ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 940 บาท ซึ่งจะใช้ยาได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน

รายละเอียดของยา 1 ชุด ประกอบด้วย

  1. ยารับประทาน กินยาวันละ 3 เม็ด ครั้งเดียวพร้อมกัน มีทั้งยากระตุ้นผมให้ขึ้นใหม่ (ความเข้าใจของคนทั่วไปเรียกยาปลูกผม), ยาเพิ่มความแข็งแรงให้รากผมเดิมทำให้ผมร่วงน้อยลง และยาที่เพิ่มสารอาหารที่สำคัญและออกซิเจนให้รากผม
  2. แชมพู สูตรของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ ใช้ได้ 1 เดือน
  3. ซีรั่มหยอดกระตุ้นรากผม สูตรของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ หยดบริเวณที่ผมบางก่อนนอนวันละครั้ง หรือในบางรายที่มีหนังศีรษะอักเสบร่วมแพทย์จะไม่จ่ายยาหยอดหรือซีรั่มหยอดให้ แต่จะจ่ายแชมพูเข้มข้นสูงให้แทนเพื่อรักษาการอักเสบและลดความมันของหนังศีรษะก่อน

* การรักษาทั้งหมดข้างต้นจะใช้ยาได้เป็นเวลา 1 เดือนด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด 940 บาทต่อเดือน
* โดยทั่วไประยะเวลาการรักษาอย่างน้อย 6 เดือนจึงจะเห็นผลเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้ารับการรักษา
* ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นอย่างอื่นนอกเหนือจากค่ายา
* ค่าตรวจของแพทย์หรือวิเคราะห์เส้นผมไม่เสีย แพทย์ตรวจวิเคราะห์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กรณีที่ท่านมาตรวจแล้วแพทย์วิเคราะห์แล้วว่าการรักษาของท่านจะได้ผลไม่ดี กรณีนี้หากแพทย์ไม่จ่ายยาให้ท่าน ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย

เมื่อมีการปรับเพิ่มขนาดยาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ ?

ทางไทยแฮร์เซ็นเตอร์ไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่ายา แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขนาดของยาขึ้น โดยทั่วไปขั้นตอนการรักษาผมบางที่ไทยแฮร์ฯ จะมี 3 ขั้น ทุกขั้นมีค่าใช้จ่ายเท่ากันหมดคือ ยาชุดละ 940 บาทต่อเดือน
โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มารับการรักษา แพทย์จะประเมินสภาพหนังศีรษะ ภาวะหนังศีรษะมัน ความรุนแรงของอาการผมร่วง แล้วจ่ายยาให้ในแต่ละคน ปกติจะมีการประเมินผลการรักษาอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป ประมาณ 4 เดือน หรือเมื่อมีขนอ่อนเป็นไรๆ ขึ้นมามากพอแล้ว แพทย์จะปรับยาอีกระยะเพื่อเร่งขนอ่อนนี้ให้ยาวขึ้น หลังจากนั้นอีก 4 เดือน ก็จะเป็นช่วงของการปรับยาเพื่อคงสภาพเส้นผมไว้ให้ร่วงน้อยที่สุด กล่าวโดยสรุปคือ ค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกขั้นตอนของการรักษา

 

การรักษาผมร่วง ผมบาง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ จะเริ่มเห็นผลแบบสังเกตได้ ว่าดีขึ้นหลังการรักษาไปได้ประมาณ 3 เดือน ผลจะชัดเจนแบบคนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนหลังรักษา

 

สามารถรับยาไปมากกว่า 1 ชุดได้หรือไม่ ?

บางรายแพทย์ต้องการติดตามผลการรักษาบ่อยๆ จึงไม่อนุญาตให้รับยาไปมากกว่า 1 เดือน หรือ 1 ชุด (กรณีต้องการรับยาไปมากกว่า 1 ชุด กรุณาสอบถามแพทย์ผู้รักษา)
ในคนที่มารักษาอีกกลุ่มซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่มีสาเหตุผมร่วงผมบางมาจากกรรมพันธุ์ การรักษากลุ่มนี้มักไม่ปรับเปลี่ยนยาบ่อยๆ และการรักษาต้องใช้เวลา 3-4 เดือน จึงจะเริ่มเห็นผล อีกทั้งผู้มารับการรักษา ถ้าหากไม่สะดวก ในการเดินทางมาด้วยตัวเอง บ่อยๆ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด เราจึงอนุโลมให้สามารถรับยาไปได้มากกว่า 1 ชุด ได้
* ท่านสามารถเตรียมเงินมาให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ท่านวางแผนมาแล้วว่าจะรับยาไปกี่ชุด

ราคาค่ายารักษาผมร่วงผมบางที่ Thai Hair Center
จำนวนชุดยา
ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาใช้ยา
1 ชุด
940 บาท
ใช้ยาได้ 1 เดือน
2 ชุด
1880 บาท
ใช้ยาได้ 2 เดือน
3 ชุด
2820 บาท
ใช้ยาได้ 3 เดือน
4 ชุด
3760 บาท
ใช้ยาได้ 4 เดือน
5 ชุด
4700 บาท
ใช้ยาได้ 5 เดือน
6 ชุด
5640 บาท
ใช้ยาได้ 6 เดือน
 

ไม่มั่นใจว่าการรักษาจะได้ผลหรือไม่ มาปรึกษาแพทย์ก่อน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

การรักษาภาวะผมร่วง ผมบาง อัตราการได้ผลขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือ การยังคงอยู่ของรากผม หรือรากผมยังไม่สูญเสียแบบถาวรมากกว่าร้อยละ 60 ของรากผมทั้งหมด ในบางรายที่มารับการปรึกษาแพทย์จะแนะนำหรือบอกความเป็นไปได้ หรือพยากรณ์ โอกาสหรืออัตราการได้ผลให้อย่างคร่าวๆ ถ้าท่านตัดสินใจว่าจะไม่รับการรักษา ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย

แชมพูของไทยแฮร์ฯและซีรั่มยังเหลือรับแต่ยากินได้หรือไม่

มีผู้มารับการรักษาจำนวนไม่น้อย ที่มารับการรักษาเมื่อมารับยาในครั้งถัดไปจะไม่รับแชมพูป้องกันผมร่วงของไทยแฮร์ฯและไม่รับซีรั่มของไทยแฮร์ฯ เนื่องจากยังคงมีเหลือใช้ ในบางรายแชมพูและซีรั่มที่ให้ไปจะใช้ได้ถึง 2 เดือน ท่านสามารถรับเฉพาะยากินได้ ในกรณีเช่นนี้ท่านจะประหยัดเงินไปได้ประมาณ 400 - 500 บาทต่อเดือน นั่นคือท่านจะจ่ายเงินตามจำนวนยารักษาที่ท่านรับไปจริงๆ ทางไทยแฮร์ฯ ไม่มีกฏตายตัวว่าผู้มารับการรักษาจะต้องรับทั้งเซ็ตของยาที่จัดไว้ให้

 
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่
เวลาทำการของคลินิกปลูกผม
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
คลินิกเปิดทำการ วันอังคารถึงเสาร์
เวลาทำการ 11.00-17.00 น.
หยุดทำการ วันอาทิตย์และจันทร์


เทศกาลสงกรานต์หยุด 10 วัน
ตั้งแต่ อ. 9 เม.ย. 67 - พฤ. 18 เม.ย. 67
เปิดทำการปกติ ศ. 19 เม.ย. 67


ส. 6 เม.ย. 67 วันจักรี เปิดปกติ
พ. 1 พ.ค. 67 วันแรงงาน เปิดปกติ
ส. 4 พ.ค. 67 วันฉัตรมงคล เปิดปกติ
ศ. 10 พ.ค. 67 วันพืชมงคล เปิดปกติ
พ. 22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา เปิดปกติ

โปรดโทรตรวจสอบก่อนเดินทางมาตรวจ
02-4460875, 086-8522337


ทางคลินิกไม่มีบริการส่งยาทางไปรษณีย์

  อ. - ส.     11.00 - 17.00 น.
 อา. และ จ.     หยุดทำการ

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.00 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ผมร่วง ผมบาง แก้ปัญหาทันที

ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง