ผู้ชายไม่ควร ดูถูกภรรยาของเขาต่อหน้าสาธารณชน ถ้าจะดุ ควรดุเธอในบ้าน - ชายโสด คือสัตว์ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ คล้ายกับกรรไกรครึ่งอัน