เงินเป็นข้าที่ดี แต่เป็นนายที่ชั่วช้า คนเป็นทาสของเงิน : : กินตาย ดีกว่าอดตาย