ศัลยกรรมปลูกผมซึ่งปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผมและเทคนิควิธีที่ทำที่เรียกว่า Follicular Unit Transplantation ทำให้ผลการทำศัลยกรรมเป็นที่น่ายินดีสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมาก มีทั้งผ่าแบบมีแผล (FUT) หรือแบบเจาะ (FUE)