ไม่ใช่ทุกรายที่จะแก้ปัญหาผมบางด้วยการทำศัลยกรรมได้ การประเมินต้องพูดคุยกับศัลยแพทย์เป็นรายๆไปที่สำคัญผมบริเวณท้ายทอยถ้ามีปริมาณมากและเส้นใหญ่ผลการผ่าตัดจะดีกว่าและสวยกว่า ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า