อย่าบอกหญิงใดว่าเธอแสนสวย หรือน่ารัก บอกเธอว่าไม่มีหญิงใดเหมือนเธอ เท่านั้น ไฟเขียวก็เปิด