ไม่เหมือน: ห่างถนอมหอมอื่นไม่ชื่นชวน ไม่เหมือนนวลเนื้อหอมถนอมเชย เวลาเช้าสาวหยุดก็สุดหอม ไม่เหมือนกล่อนกลิ่นเกลี้ยงเคียงเขนย (พระอภัยมณ)