ผมร่วงผมบางจากกรรมพันธุ์ จำเป็นต้องใช้ยากินไปตลอดแต่ก็ยังมีเทคนิคในการปรับลดยากิน ซึ่งแพทย์ของไทยแฮร์เซ็นเตอร์จะเป็นผู้ปรับลดให้