กระไรดี: เห็นไม้โศกเป็นดอกออกระดะ โศกปะทะสองซ้ำจะทำไฉน โอ้โศกต้นเข้าระคนกับโศกใจ ทำกระไรโศกเราจะเบาลง (นิราศพระแท่นดงรัง)