Thai Hair Center has provided healthcare since 1999

วิธีการรักษาผมร่วง ผมบาง ตามสาเหตุของอาการผมร่วง

 
บทความด้านล่างนี้เขียนขึ้นโดยทีมงานวิชาการของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ แต่มีการคัดลอกและแอบนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆมากมาย โดยนำไปเพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าแทบทั้งสิ้น และไม่เคยมีการขออนุญาตมาทางไทยแฮร์ฯ เลย ขอให้ผู้อ่านได้ทราบไว้ว่าด้านล่างนี้คือ บทความต้นฉบับ ที่กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ ในการดูแลผู้ป่วยมากว่า 20 ปี ลิขสิทธิ์ทุกบทความ ในเว็บไซต์นี้ เขียนขึ้นเองทุกบทความโดยทีมงานวิชาการของไทยแฮร์เซ็นเตอร์
 

วิธีการรักษาผมร่วงผมบางและผลการรักษาอาการผมร่วงของแต่ละสาเหตุ

ผู้ที่มารักษาเรื่องผมร่วงผมบาง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ ในแต่ละวันจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย อายุเฉลี่ย 17-65 ปี มีหลากหลายสาเหตุต่างๆ กันไป แต่โดยรวมแล้วประมาณร้อยละ 90 ของผู้ที่มารักษาจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ หรือ อิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย การให้การรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายจะให้ยาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินสาเหตุในเบื้องต้นและผลการตรวจสภาพหนังศีรษะ ทางไทยแฮร์เซ็นเตอร์ได้รวบรวมสาเหตุของผมร่วงของผู้ที่มารับการรักษาเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้

1. ผมร่วงจากกรรมพันธุ์ทั้งหญิงและชาย

ผู้ที่มารับการรักษาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมีลักษณะเฉพาะที่พบร่วมได้คือ

ลักษณะเฉพาะที่ตรวจพบในหญิงและชาย
ในผู้ชาย
ในผู้หญิง

รูปแบบผมบางกรรมพันธุ์ของผู้ชาย

 • มีการร่นของแนวผมด้านหน้า หรือมุมซ้ายและขวาของหน้าผาก ทำให้หน้าผากมีลักษณะคล้ายรูปตัวอักษร M
 • ผมบางจนมองเห็นหนังศีรษะบริเวณกลางกระหม่อมและบริเวณ ขวัญค่อนไปด้านหลัง
 • ผมบริเวณเหนือกกหูทั้งสองข้าง และผมบริเวณท้ายทอย จะมีความหนาแน่นและขนาดเส้นผมปกติ
 • มีหนังศีรษะอักเสบเป็นจุดแดงๆบริเวณรอบรูขุมขน
 • มีหนังศีรษะมันมาก คันหนังศีรษะร่วม
 • อาจจะมีหรือไม่มีประวัติว่า พ่อแม่มีปัญหาผมบางก็ได้
 • มีผมร่วงมากจนน่าวิตก สังเกตพบได้ ที่ผ้าปูที่นอน ท่อระบายน้ำ ผ้าเช็ดตัวเวลาเช็ดผม

รูปแบบผมบางกรรมพันธุ์ของผู้หญิง

 • ไม่มีการร่นแนวผมด้านหน้าผาก
 • ผมบางเฉพาะด้านบนกลางศีรษะ
 • ผมบริเวณเหนือกกหูทั้งสองข้าง และผมบริเวณท้ายทอย อาจจะมีความหนาแน่นลดลงและขนาดเส้นผมเล็กลงได้แต่จะดีกว่า บริเวณกลางศีรษะด้านบน
 • มีหนังศีรษะอักเสบเป็นจุดแดงๆ บริเวณรอบรูขุมขน
 • มีหนังศีรษะมันมาก คันหนังศีรษะร่วม
 • อาจจะมีหรือไม่มีประวัติว่า พ่อแม่มีปัญหาผมบางก็ได้
 • ในผู้หญิงมักจะมีประวัติความผิดปกติของรอบเดือนในอดีตร่วมด้วย เช่นมาไม่สม่ำเสมอ หรือมักจะขาดหายไปเป็นช่วงๆ
 • กรรมพันธุ์ผมบางในผู้หญิงจะแสดงเด่นชัดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยหมดรอบเดือน
 • มีผมร่วงมากจนน่าวิตก สังเกตพบได้ ที่ผ้าปูที่นอน ท่อระบายน้ำ ผ้าเช็ดตัวเวลาเช็ดผม หรือเวลาสระผม ลูปผมจะร่วงติดมือ

แนวทางในการรักษากลุ่มนี้ทาง ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ จะต้องทำควบคู่กันไปคือ
1.ลดอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายที่หนังศีรษะ
2.ลดการอักเสบของผิวหนังที่ศีรษะ
3.ลดปัญหาหนังศีรษะมัน
4.เพิ่มสารอาหาร ออกซิเจน และเลือดไปหล่อเลี้ยงรากผมให้มากขึ้น
ผลการรักษานี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยอย่างหนึ่งที่พบว่ามีความสำคัญมากคือ อายุของผู้ที่เข้ามารับการรักษา พบว่า
จากการสำรวจผู้ป่วยชาย 100 ราย ช่วงอายุ 24-55 ปี ของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ ( ช่วงเวลาที่สำรวจ กันยายน 2551- เมษายน 2552 )
พบว่าอัตราความพึงพอใจของการรักษาจะมากในผู้ที่อายุน้อย
- อายุ 24-30 ปี อัตราความพึงพอใจประมาณ 85 % หลังการรักษา 3 เดือน แล้วเพิ่มขึ้นถึง 95% เมื่อรักษาครบ 6 เดือน
- อายุ 31-40 ปี อัตราความพึงพอใจประมาณ 75 % หลังการรักษา 3 เดือน แล้วเพิ่มขึ้นถึง 87% เมื่อรักษาครบ 6 เดือน
- อายุ 41-50 ปี อัตราความพึงพอใจประมาณ 65 % หลังการรักษา 3 เดือน แล้วเพิ่มขึ้นถึง 75% เมื่อรักษาครบ 6 เดือน
- อายุ มากกว่า 50 ปี อัตราความพึงพอใจประมาณ 62 % หลังการรักษา 3 เดือน แล้วเพิ่มขึ้นถึง 72% เมื่อรักษาครบ 6 เดือน

   * หมายเหตุ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการรักษาไม่ใช่ผลที่ได้จากการรักษาว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด แต่เป็นความพึงพอใจที่ผู้เข้ารับการรักษาได้แสดงออกจากการตอบแบบสอบถาม เพราะระดับความรุนแรงของผมร่วงผมบางในแต่ละรายที่มารับการรักษามากน้อยต่างกัน บางรายความคาดหวังเพียงมีแค่ผมขึ้นเพียงเล็กน้อย หรือผมหยุดร่วงก็พึงพอใจแล้ว เป็นต้น

 

2. ผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia Areata)

ผมร่วงเป็นหย่อมนี้ มีผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ 1-2 ราย มารักษาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อาการเด่นคือ มีผมร่วงหายไปเป็นลักษณะวงๆ เป็นหย่อม บริเวณใดก็ได้ของหนังศีรษะ จะเป็นแบบวงเดียวหรือหลายวงก็ได้ ภาวะนี้สร้างความวิตกให้ผู้ที่ประสบเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าหย่อมผมร่วงจะขยายออกไป หรือมีโรคร้ายแรงซ่อนอยู่เป็นสาเหตุ หรืออาจจะเกิดที่ตำแหน่งอื่นที่มีขนอยู่ เช่น หนวดเคราร่วงออกเป็นวง, ขนหน้าแข้งร่วงออกเป็นวง, ขนคิ้วร่วงออกเป็นวง ฯลฯ

ภาพแสดงโรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia Areata)

ผมร่วงเป็นวงในผู้หญิงกลางศีรษะ

ผมร่วงเป็นวงเป็นมากหลายวงมาต่อกันจนเป็นบริเวณกว้าง

ผมร่วงเป็นวงในผู้ชายเป็นหลายวงขนาดต่างๆกัน

หนวดเคราร่วงออกเป็นวง

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia Areata) ที่ควรทราบ บางข้อในตำราแพทย์ไม่ได้เขียนไว้ แต่เป็นการสังเกตได้ของแพทย์ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
 1. โรคนี้ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่มีความสัมพันธ์กับ การแพ้สารเคมี, ยาบางชนิด, ภาวะวิตกหรือความเครียดทางจิตใจ, ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลาย รากผมตัวเอง
 2. ลักษณะการร่วงอาจจะเป็นวงกลมหรือวงรีก็ได้ ขนาดใหญ่เล็กได้ทั้งนั้น บางครั้งเกิดหลายวงแต่ละวงลามใหญ่ขึ้นมารวมกันเหมือนกับเป็นวงใหญ่วงเดียว
 3. อาจจะพบร่วมกับความผิดปกติของเล็บได้เช่น เล็บหนา เปราะ ผิวขรุขระ
 4. โรคนี้สามารถเกิดได้ทุกที่ที่มีรูขุมขน เช่น หนวดเคราก็สามารถร่วงออกเป็นวงได้ หรือเกิดตำแหน่งอื่นๆอีกก็ได้
 5. บางรายผมร่วงออกมามีลักษณะเลือดออกที่โคนผม
 6. ผิวหนังตำแหน่งที่ผมร่วงเป็นหย่อมมีลักษณะเนื้อเป็นสีขาวอมชมพูเรือๆ ขนที่ขึ้นเล็กมาก เป็นขนอ่อนสีขาว
 7. เมื่อหายผมที่ขึ้นใหม่อาจจะไม่ปกติเช่น มีสีเปลี่ยนเป็นสีขาว (เมื่อเวลาผ่านไป ผมจะกลับมาเป็นสีปกติเอง)
 8. โรคนี้ไม่อันตรายร้ายแรงใดๆทั้งสิ้น ไม่ติดต่อไปยังผู้ใด ไม่ใช่มะเร็ง ไม่มีโรคร้ายซ่อนเร้นอยู่ ไม่ใช่เชื้อรา ไม่ใช่เอดส์ แต่มักจะสร้างความวิตกกังวลอย่างมากให้ผู้ป่วย ซึ่งเมื่อวิตกกังวลมากก็จะเป็นเหตุให้รอยโรคลุกลามขยายตัวกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว บางครั้งผมร่วงจนหมดศีรษะเลย (Alopecia Totalis)
 9. สามารถหายเองได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน - 2 ปี
 10. ในกลุ่มที่มีขนที่อื่นในร่างกายร่วงร่วมด้วย ไม่ว่า ขนคิ้ว ขนตา หนวด ขนหน้าแข้ง ขนในร่มผ้า กลุ่มนี้มักไม่ค่อยหายเอง หรือในคนที่มีประวัติเป็นซ้ำหลายๆครั้งในรอบ 5 ปี มักจะต้องพึ่งยาในการรักษา
 11. หากเกิดกับคนที่มีบุคลิกภาพพิเศษ ย้ำคิดย้ำทำ มีความกังวลเป็นนิจ เป็นคนเจ้าระเบียบ เคร่งครัดในระเบียบวินัย พักผ่อนน้อย เครียดเป็นกิจวัตร อาการผมร่วงเป็นวงมักไม่หายเองจะต้องพึ่งการรักษาจากแพทย์ คนเหล่านี้เมื่อมาพบแพทย์จะตรวจสภาพจากภายนอกมีลักษณะที่สำคัญคือ สีหน้าจะแสดงออกถึงความวิตกกังวล ขอบตาด้านล่างทั้ง 2 ข้างจะมีลักษณะคล้ำแสดงออกถึงการพักผ่อนน้อยและวิตกกังวล
 12. อ่านสาเหตุอื่นที่ทำให้ผมร่วง

แนวทางการรักษา ต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่เป็น และยืนยันให้ได้ว่าเป็นโรคชนิดนี้ไม่ใช่สาเหตุอย่างอื่น การรักษาส่วนใหญ่เป็นการประคับประคอง ป้องกันไม่ให้ผมร่วงเป็นหย่อม ลามใหญ่ขึ้นด้วยยาทาชนิดครีมหรือชนิดน้ำ และเร่งให้หายกลับมาปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ยังเสริมด้วยกลุ่มยาและวิตามินที่เร่งการเจริญเติบโตของเส้นผม

3. ผมร่วงทั้งศีรษะ

อาการผมร่วงทั้งศีรษะ เป็นได้ทั้งหญิงและชาย แต่ในผู้หญิงจะพบมากกว่า สามารถแยกจาก ผมบางจากกรรมพันธุ์ได้ง่ายมากจากการตรวจสภาพผิวหนังศีรษะ และตำแหน่งผมบาง ถ้าเป็นจากกรรมพันธุ์ ผมตำแหน่งเหนือกกหูและด้านหลังท้ายทอยจะหนาปกติ ส่วนสาเหตุของผมร่วงทั้งศีรษะที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่มาปรึกษาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์บ่อยๆคือ

 1. เป็นชนิดเดียวกับผมร่วงเป็นหย่อมแต่เป็นกระจายทั่วศีรษะหลายๆวง จนดูเสมือนหนึ่งว่าผมร่วงทั้งศีรษะ (Alopecia Totalis)
 2. ผมร่วงทั้งศีรษะจากการมีประวัติรับประทานยามาประจำต่อเนื่อง หรือพึ่งจะหยุดยาไปในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ยาที่พบบ่อยคือ ยารักษาสิว, ยาลดความดันโลหิตกลุ่มต้านเบต้า, ยารักษาเกาท์, ยาคุมกำเนิด ยารักษาโรคซึมเศร้า, ยารักษาโรคประสาทกังวล, ยาลดน้ำหนักประเภทไม่ให้อยากอาหาร ดูรายชื่อยาอื่นที่ทำให้ผมร่วง
 3. ผมร่วงมากจากการขาดสารอาหารและวิตามิน เช่น ซีดจากขาดธาตุเหล็ก, ขาดวิตามินบี อย่างรุนแรง, โรคเลือดชนิดซีด ธาลัสซีเมีย
 4. ผมร่วงในผู้ชายที่เล่นกล้าม แล้วกินอาหารที่ขึ้นชื่อว่าช่วย เร่งการเผาผลาญ (Fat Burner), หรือ ในบางรายใช้การเร่งกล้ามเนื้อโดยใช้ฮอร์โมนเพศชายแบบผิดวัตถุประสงค์ หรือ ใช้ Growth Hormone
 5. ผมร่วงทั้งศีรษะจากการลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็ว
 6. ผมร่วงทั้งศีรษะจากการหายจากโรคที่ทำให้มีไข้สูงมาก่อนหน้านี้ 60 - 120 วัน เช่น โรคไข้ไทฟอยด์, โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อที่ทำให้มีไข้สูงอื่นๆ เป็นต้น
 7. ผมร่วงหลังคลอดได้ 3-4 เดือน : กลุ่มนี้หากไม่รักษาสามารถหายเองได้ภายใน 6-18 เดือนหลังคลอด
 8. ผมร่วงหลังเจ็บป่วยเรื้อรัง นอนป่วยอยู่นาน หรือเข้ารับการผ่าตัดระบบช่องท้องที่ต้องนอนนานและรับประทานอาหารได้น้อยลง
 9. อ่านสาเหตุอื่นที่ทำให้ผมร่วงทั้งศีรษะ

แนวทางการรักษาในกลุ่มนี้ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ แนะนำให้หยุดยาที่เป็นสาเหตุ แบบสิ้นเชิง หากไม่สามารถหยุดได้ แนะนำให้ไปใช้ยาตัวอื่น ที่ให้ผลการรักษาแบบทดแทนกันได้แทน นอกจากนี้แล้วยังต้องประเมิน ภาวะการขาดสารอาหารและวิตามินว่าเป็นกลุ่มใดตัวใด แล้วให้ทดแทนในปริมาณที่สูง ร่วมกับให้ยาในกลุ่มที่เพิ่มออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงรากผมโดยทันที เพื่อการฟื้นฟูรากผมที่ยังคงอยู่ และกระตุ้นรากผมที่กำลังจะหมดสภาพแบบถาวร ผลการรักษา ในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะได้ผลเป็นที่พึงพอใจมาก แต่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องประมาณ 6-12 เดือน

4. ผมร่วงจากการแพ้สารเคมี

ผมร่วงจากการแพ้สารเคมีบางชนิด เป็นผมร่วงแบบทั่วทั้งศีรษะ สารเคมีที่พบบ่อยมักจะเป็น น้ำยาย้อมผม, น้ำยายืดผม, น้ำยาดัดผม, แชมพูที่เปลี่ยนมาใช้ใหม่ เป็นต้น ในกลุ่มที่มารักษาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ในกลุ่มนี้ มักจะมีประวัติสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้มาก่อน 2-3 เดือนก่อนที่จะมีอาการผมร่วง และอาการผมร่วงจะดูไม่รุนแรงจนบางครั้งไม่รู้ตัวจนมีผู้อื่นมาทักว่าผมบางมาก จึงหันมาสนใจแลัวมาปรึกษาแพทย์ที่ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ นอกจากนี้การตรวจหนังศีรษะอาจจะพบร่องรอยของการอักเสบร่วมด้วย แต่ในรายที่ผ่านไปนานแล้วหลังสัมผัสสารเคมี การตรวจหนังศีรษะอาจจะไม่พบร่องรอยของการอักเสบเลย

การรักษาในกลุ่มนี้จะยากมากหากไม่ทราบสิ่งที่แพ้ชัดเจน แล้วผู้ที่มีอาการผมร่วงยังคงสัมผัสสารเคมีเหล่านั้นอยู่ทุกวันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมี ที่ปนเปื้อนอยู่ในละอองอากาศในที่ทำงาน แต่ถ้าพบสิ่งที่แพ้ จากประวัติการเคยสัมผัสชัดเจน การรักษาก็เป็นเรื่องไม่ยากนักและการฟื้นฟูรากผม ให้ผมกลับมาขึ้นแบบปกติ หยุดอาการผมร่วงได้แบบฉับพลัน สามารถกระทำได้โดยง่ายและผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจมาก ระยะเวลาการรักษาประมาณ 4-5 เดือน
 
 
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่
เวลาทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
วันบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันบรมราชาภิเษก หยุด 1 วัน จ. 6 พ.ค. 62

วันพืชมงคล พฤ. 9 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันวิสาขบูชา ส. 18 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา จ. 3 มิ.ย. 62 เปิดปกติ

วันอาสาฬหบูชา อ. 16 ก.ค. 62 เปิดปกติ

วันเข้าพรรษา พ. 17 ก.ค. 62 เปิดปกติ

ชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10 จ. 29 ก.ค. 62 เปิดปกติ

วันแม่ จ. 12 ส.ค. 62 เปิดปกติ

  จ. - ศ.     11.00 - 17.30 น.
         ส.     10.00 - 17.30 น.
       อา.     หยุด

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.30 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

วิธีแก้ผมร่วงด้วยหมอรักษาผมร่วง

ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- จุดเริ่มต้นของผู้ที่ผมร่วง
- ผมร่วงมากทำไงดี?
- อาหารเสริม วิตามิน ช่วยผมร่วงได้จริงหรือ?
- สาเหตุของอาการผมร่วง
- ดิฉันจะหัวล้านเหมือนพ่อไหม?
- สาเหตุของผมมันหรือหนังศีรษะมัน
- ป้องกันแก้ปัญหาผมมันได้อย่างไร?
- วิธีเลือกใช้แชมพูสำหรับผมมัน
- ยาคุมกำเนิดทำให้ผมร่วงได้หรือไม่?
- เลือกใช้แชมพูอย่างไรเมื่อมีอาการผมร่วง ?
- ยาฟีเนสเตอร์ไรด์มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง?
- ผมร่วงเป็นหย่อม หายไปเป็นกระจุก ทำไงดี ?
- อาหารและโภชนาการสำหรับคนผมร่วงผมบาง
- เก็บตกสารพันปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมบาง
- สาเหตุผมร่วง ผมบางในผู้หญิง
- การรักษาผมร่วง แก้ปัญหาผมบางในผู้หญิง
- ยาปลูกผมในผู้หญิง
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
- การขาดไบโอตินกับภาวะผมร่วง
- 12 ชนิดอาหารสำหรับผมร่วง
- วิธีป้องกันผมแตกปลาย
- ศัลยกรรมปลูกผมถาวร
- ก่อนปลูกผมด้วยวิธีศัลยกรรมควรศึกษา